KÖYDEN HABALLAR


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 24 Haziran 2010
Geçerli Tarih: 23 Ekim 2018, 19:27
Site: İzvit Haber
URL: http://www.izvit.com/yazar.asp?yaziID=239


             Herkeze selam ederin:.Yazmıyın derin gene duramam yazıyom işde, dapıdlıg can durmuyor valla.yazdıklarımdan bi yüz yuyuyom sankı kimse demezki bu gocana kim kimin nesi kimin fesi ivzidlilerden bi allahın gulu meraba gocana nörün nişlen deyi iki satır yazmıyollar demekki yazı bilmiyollar oyuklar galasılar.bilse benim şu işin arasında vakıt bulup görmez gözlerimle dudmaz elimile yazdığımı onnar dünden yazarıdı 
             Hay guzularım yazın gayrım gocanagızı üzmen heçmi bilmessiğiz köyün eski gonuşulanlardan annadıverin meşur aşlarının bişirmesinden esgilerin olaylarından yazıverın guzum gayrım. Yeri geldimi mangalda kül bırakmassığız esgiden düğünner şöğlüyüdü filan şunu yabdı eddiyidi bağa bile söz goymassığız amma iternedmi neyidi adını bile belleyemediğim bu aleddeki yerime iki satır yazmaya üşenirsiniz
            Amaaaan sende yazallar hazahır a gocagarı sen neden onnar vagdı zamanı gelince yazacaklardır hazahır. Sen şo gurbeddekinnere iki köy habarı deyiversene değilmiya.
Guzularım köyde millet kirezle oğraşır başdan datlı satılır gibiydi emme soğradan cıvıdı fiyetini alıcılar ayağa döğüp durular kah allılar kah almayacağız deler emme hepsi doğuzluk larından yapalar ucuz alacağız deyi İki köylüde bi araya gelip arkadaş bizim kirezimiz şu fiyet alırsan al almasan güle güle deyip garşılarına çıkmazlar.

             Ekinner ağardı millet bi yandan ekin derer oda pek yanık bi gucak alın halaz gibi denesi filan yok.Dermiyi bitirenner motullara addırıyollar emme guzum bu iğsannara Allah genede eyi ekmek veriyor da yeyiyollar köyü ikiyarcılık heç eyiye götürmedi biride çıkıp siz ne edersiniz ivzit böğlemi olacağıdı dahı eyi olması ilazım değilmiyidi deyende yok gırannılarda bitirmezler şu iki yarcılığı sağnkı bişey var ucunda guzum guru iddiadan başga bişey değil bunnarınkı
Başga ne havadis deyiveriyin bilmemki size köyden işler birbirini govalar kimse gıçını yere goymadan çalışır didinir emme çalışdığına bakan bi gıymatı filanda yok
           Bi soğnrakı yazımda görüşmek üzere tekrar selah ederin gendinize eyi bakın emiii